مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محمد حجت ذیجودی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
چشمهایشسینمایی78فرامرز قریبیانبرنامه ریز
قلقلکسینمایی84مسعود نوابیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
لج و لج بازیسینمایی88مهدی برقعیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
ملاقاتسینمایی90عباس رافعیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
ملکاسریال95احمد امینی-
ماه و پلنگتلویزیونی95احمد امینیبرنامه ریز