کارگاه یک روزه آموزش Shot pro


مدرس: حامد پور اسفندیانی
پیش مجسم سازی ساده و سریع پلان ها در فیلم های کوتاه و سینمایی
خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، خانه سینما شماره یک،‌ سالن سیف الله داد
28 خرداد ساعت 15:30