تاریخچه کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران 1371-1398

در زمستان 1371 گروهی شامل منوچهر شاهسواری، همایون اسعدیان، منیژه حکت و بهرام دهقانی اقدام به تاسیس صنف مربوط به دستیاران کارگردان و برنامه ریزان سینما کردند. تفکر آنها در راستای تأسیس اصناف سینمایی و گرد آمدن همه آنها زیر چتر خانه سینما و به منظور هویت بخشی به حرفه دستیاری کارگردان و برنامه-ریزی فیلم با تشکیل مجمع عمومی در تاریخ 20 اسفند 1371 عملی شد. در آن تاریخ اولین شورای مرکزی "کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان سینمای ایران" با انتخاب حسین خندان بعنوان رئیس و غلامرضا کریمی بعنوان نایب رئیس و منیژه حکمت، ژرژ هاشم زاده، همایون اسعدیان، منوچهر شاهسواری، بهرام محمدی-پور، فریدون حسن پور و محمد موفق بعنوان اعضای شورای مرکزی مسعود میمی و بهرام دهقانی بعنوان بازرسان کار خود را آغاز کرد و فعالین این حرفه را به عضویت کانون درآوردند. در این دوره بسیاری از دستیاران کارگردان و برنامه ریزان حرفه ای سینمای ایران به عضویت کانون درآمدند که برخی از آنها هم اکنون چهره های شناخته شده سینمای ایران هستند.
در تاریخ 3 اردیبهشت 1373 مجمع عمومی برای دومین دوره کانون منتخبین خود را شناخت و مسعود میمی رئیس، بهرام محمدی پور نایب رئیس و غلامرضا کریمی، محمد موفق، مهرداد میرفلاح ، ژرژ هاشم زاده و مانفرد اسماعیلی اعضای شورای مرکزی شدند. در این دوره نام کانون به "کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران" تغییر یافت.
سومین دوره کانون طی مجمع عمومی به ناریخ 3 نیر 1375 با انتخاب محمد موفق بعنوان رئیس، بهرام محمدی-پور نایب رئیس و مهرداد میرفلاح، علی بیگدلی، عذرا اینچه درگاهی، غلامرضا کریمی و محمدرضا عرب بعنوان اعضای شورای مرکزی و ژرژ هاشم زاده و انوشیروان آتشی بعنوان بازرسان کار خود را آغاز کرد.
چهارمین دوره شورای مرکزی که در مجمع عمومی 6 بهمن 1377 انتخاب شدند به شرح زیر بودند: مهرداد میرفلاح رئیس، بهرام محمدی پور نایب رئیس، عذرا اینچه درگاهی، انوشیروان آتشی، محمدرضا عرب، سعید مترصد، مهدی صحرایی، آناهید آباد اعضای شورای مرکزی و مهدی نوربخش بازرس.
پنجمین دوره شورای مرکزی کانون در مجمع عمومی 18 تیر 1380 به شرح زیر انتخاب شدند: نصرت کریمی رئیس، سعید مترصد نایب رئیس، انوشه منادی، مهرداد میرفلاح، محمدرضا عرب، سعید عالم زاده، آزیتا موگویی، محمد موفق اعضای شورای مرکزی و مهدی نوربخش و مصطفی احمدی بازرسان کانون.
ششمین دوره کانون طی مجمع عمومی 9 شهریور 1382 انتخاب شدند: بهرام محمدی پور رئیس، اصغر نعیمی نایب رئیس، محمود ابراهیم زاده، مسعود میمی، حجت ذیجودی، جمیل رستمی، انوشیروان حداد، علیرضا آقابالایی و محمد موفق اعضای شورای مرکزی و نصرت کریمی بعنوان بازرس.
هفتمین دوره کانون در مجمع عمومی 3 مرداد 1384 انتخاب شدند: اصغر نعیمی رئیس، مصطفی احمدی نایب رئیس، انوشیروان حداد، ابراهیم شیبانی، انوشه منادی، محمد موفق، مسعود میمی و محمد آهنگرانی اعضای شورای مرکزی و مانفرد اسماعیلی بازرس.
هشتمین دوره شورای مرکزی کانون در تاریخ 16 مرداد 1385 توسط مجمع عمومی انتخاب شدند: مسعود میمی رئیس، آناهید آباد نایب رئیس، محمد موفق، انوشه منادی، حسن لفافيان، سعيد عالم‌زاده، فريد سجادی حسيني، علیرضا سبزواری و شهرام شاه حسینی اعضای شورای مرکزی و سعید مترصد و سهیل رحیمی بعنوان بازرسان. در این دوره کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان بعنوان صنف برتر از طرف خانه سینما شناخته شد. از همین دوره جشنهای کانون که طی آن از اعضای پیش کسوت و فعال و افرادی که به نحوی در زمینه کار صنفی مرتبط با کانون بودند تقدیر بعمل می آمد. سمینار آسیب شناسی برنامه ریزی و دستیاری کارگردان نیز در همین دوره برگزار شد.
نهمین دوره کانون طی انتخابات مجمع عمومی در تاریخ 3 مهر 1387 به شرح زیر انتخاب شدند: مسعود میمی رئیس، آناهید آباد نایب رئیس، مصطفی احمدی، حجت ذیجودی، علیرضا سبزواری، بهروز شعیبی، دانش اقباشاوی و شاهین باباپور اعضای شورای مرکزی و سعید مترصد و مریم هژیروند بعنوان بازرسان. در این دوره نیز کانون نامزد صنف برتر از طرف خانه سینما شد. در این دوره جشنهای کانون به شکل مرتب برگزار شد و سمینار رابطه برنامه ریزی و دستیاری کارگردان با مشاغل هنری فیلم و کارگاه برنامه ریزی رایانه ای نیز برگزار شد.
دهمین دوره کانون در تاریخ 21 اردیبهشت 1389 انتخاب شدند: آناهید آباد رئیس، مصطفی احمدی نایب رئیس، مسعود میمی، بهروز شعیبی، مریم هژیروند، حجت ذیجودی، دانش اقباشاوی و پوپک مظفری اعضای شورای مرکزی و بازرسان: انوشه منادی، رضا سخایی و سهیل رحیمی. این دوره مصادف شد با ماجرای حکم غیر قانونی تعطیلی خانه سینما و شورای مرکزی کانون بعنوان یکی از اصناف برتر در زمینه ایستادگی در برابر این حکم شناخته شد.
یازدهمین دوره شورای مرکزی در تاریخ 12 شهریور 1392 با انتخاب افراد زیر کار خود را آغاز کرد: آناهید آباد رئیس، کاوه سجادی حسینی نایب رئیس، مریم هژیروند، کاوه صباغ زاده، احد صادقی، مهدی لطیفی، مسعود میمی، رضا سخایی، مصطفی احمدی، افشین رضایی و سوسن دین محمد بعنوان اعضای شورای مرکزی و بازرسان: ژرژ هاشم زاده، سهیل رحیمی و آرش سجادی حسینی. در این دوره مذاکرات جدی برای ثبت صنف در مراجع قانونی با حفظ هویت فرهنگی زیر چتر خانه سینما آغاز شد که نهایتاً با تشکیل مجمع عمومی و ثبت "انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران" و تصویب اساسنامه در مجمع عمومی 11 آبان 1394 این مهم اجرایی شد.

اعضای هیئت مدیره دوره اول انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران(۱۳۹۴–۱۳۹۶)

 • مصطفی احمدی (رئیس هیئت مدیره)
 • رضا سخایی (نایب رئیس هیئت مدیره)
 • کاوه صباغ زاده (خزانه دار)
 • مسعود میمی (دبیر)
 • دانش اقباشاوی (عضو هیئت مدیره)
 • علی جناب (عضو هیئت مدیره)
 • ایما استمراری (عضو هیئت مدیره)
 • احد صادقی (عضو علی البدل)
 • فاطمه زیوری (عضو علی البدل)
 • سهیل رحیمی (بازرس)
 • حسن لفافیان (بازرس علی البدل)

اعضای هیئت مدیره دوره دوم انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران (از 1396تا 1398 )

 • مریم هژیروند (رئیس)
 • رضا سخایی (نایب رئیس)
 • کاوه صباغ زاده (خزانه دار)
 • احد صادقی (دبیر)
 • علی جناب (عضو هیئت مدیره)
 • ایما استمراری (عضو هیئت مدیره)
 • حسین فلاح (عضو هیئت مدیره)
 • سحر مصیبی (عضو علی البدل)
 • رضا مسعودی (عضو علی البدل)
 • مصطفی احمدی (بازرس)
 • سهیل رحیمی (بازرس علی البدل)

اعضای هیئت مدیره دوره سوم انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران (از 1398 تا 1400)

 • دانش اقباشاوی (رئیس هیات مدیره )
 • محمد رضایی ارجمند (نائب رئیس )
 • علیرضا نجف زاده (دبیر)
 • حسین فلاح (خزانه دار)
 • علی مردانه (عضو هیات مدیره)
 • فروزان جلالی (عضو هیات مدیره)
 • سیامک مردانه (عضو هیات مدیره)
 • سهیل رحیمی محمدی (بازرس)
 • منصور وثوقی (بازرس علی البدل)