آیین نامه عضویت انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

به نام خدا

آیین نامه عضویت انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

با عنایت به مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ اساسنامه انجمن صنفی آیین نامه زیر توسط کمیته عضویت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تنظیم و به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید.
۱- کمیته عضویت ۲ ماه زمان دارد تا پرونده فرد متقاضی را مورد بررسی قرار دهد. (این مدت در اولین نوبت فراخوان عضویت احتمالاً طولانی تر خواهد شد)
۱-۱ چنانچه در مدارک متقاضی نقصی وجود داشته باشد، کمیته عضویت طی درخواستی مدارک لازم را درخواست نموده، متقاضی باید در اولین فرصت مدارک یاد شده را به کمیته تقدیم نماید. این زمان به زمان بررسی پرونده اضافه خواهد شد.
۱-۲ مدارک درخواستی کمیته عضویت می تواند هر مدرکی دال بر صحت موارد مندرج در فرم عضویت از طرف متقاضی باشد. مثل: رونوشت مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته کارگردانی سینما، رونوشت پروانه ساخت یا پروانه نمایش فیلمهای سینمایی اعلام شده در فرم، رونوشت آگهی یا خبر چاپ شده درباره پروژه های اعلام شده در فرم که نام و سمت متقاضی در آن مشخص شده باشد، قرارداد پروژه های اعلام شده در فرم عضویت، تیتراژ پروژه های اعلام شده در فرم ضویت و ...
۱-۳ چنانچه کمیته عضویت به عدم صداقت در موارد اعلام شده از طرف متقاضی در فرم عضویت پی ببرد، با اعلام به متقاضی درخواست عضویت وی کن لم یکن محسوب شده، و فرد برای تصحیح موارد کذب باید مراحل عضویت را از اول طی کند و نمی توان نوبت یا امتیاز خاصی برای او قائل شد.

۲- تأیید فیلمهای سینمایی فرد متقاضی منوط است به درج نام همراه با سمت وی در عنوان بندی فیلمها.
۲-۱ چنانچه فرد متقاضی در فیلم سینمایی فعالیت کرده باشد اما به دلایلی کار را به اتمام نرسانده باشد و نام وی در عنوان بندی ذیل سمت اصلی درج نشده باشد، با ارائه رونوشت قرارداد، فعالیت مذکور بعنوان معادل فیلم سینمایی و جهت استمرار فعالیت حرفه ای مورد پذیرش قرار می گیرد.

۳- تعیین سمت فرد متقاضی با توجه به سمتهای درج شده در عنوان بندی فیلمهای سینمایی اعلام شده از طرف وی مورد محاسبه قرار می گیرد. برای هر سمت باید حداقل مشخصات ۲ فیلم سینمایی به کمیته عضویت ارائه شود. در صورت متفاوت بودن سمتها در فیلمهای سینمایی و عدم نصاب لازم برای یک سمت در ۲ فیلم سینمایی، رتبه پایین تر در بین مدارک اعلامی مورد محاسبه قرار می گیرد.
۳-۱ سمتها به ترتیب رتبه: دستیار دوم کارگردان، دستیار اول کارگردان، برنامه ریز، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان.

۴- چنانچه کمیته عضویت با عضویت متقاضی موافقت نماید، پس از تجمیع پرونده های درخواست متقاضیان، مراتب را کتباً در جلسه رسمی هیأت مدیره مطرح نموده و پس از اخذ تصویب هیأت مدیره و درج در دفتر صورتجلسات، نسبت به اعطای شماره عضویت به متقاضی اقدام می نماید.
۴-۱ دبیر انجمن از طریق ایمیل یا پیامک به فرد تازه عضو شده، موافقت با عضویتش را اعلام کرده، از او درخواست می-کند پس از واریز مبلغ هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه جهت دریافت کارت عضویت به دفتر انجمن مراجعه نماید.

۵- چنانچه پس از تأیید عضویت فرد، هیأت مدیره یا بازرس پی به موارد خلاف واقع در مدارک و مندرجات پرونده ارائه شده ببرند، پس از اعلام به نامبرده، درخواست لغو عضویت وی توسط هیأت مدیره در اولین مجمع عمومی مطرح و نسبت به آن رأی گیری می شود.

۶- چنانچه کمیته عضویت بنا بر مستندات قانونی منطبق بر اساسنامه و یا ناکافی دانستن مدارک ارسالی با عضویت فرد متقاضی موافقت ننماید، مراتب از طریق ایمیل یا پیامک از طرف کمیته عضویت به فرد یاد شده اطلاع داده می شود. فرد متقاضی که درخواستش توسط کمیته عضویت رد شده، می تواند طی نامه ای به بازرس، که نسخه ای از آن را به دبیرخانه تحویل می دهد، با مستنداتی نسبت با رأی داده شده از طرف کمیته عضویت اعتراض نماید. بازرس باید در اولین جلسه مجمع عمومی، نسبت به طرح شکایت متقاضی اقدام نماید، با این شرط که در دستور جلسه مجمع به رسیدگی به طرح شکایت متقاضیان رد صلاحیت شده اشاره شده باشد. رأی مجمع عمومی کاملاً بر اساس اساسنامه و تصمیم آن لازم الاجرا خواهد بود.

۷- کمیته عضویت بهمراه خزانه دار هر ۳ ماه یکبار لیست اعضا را بر اساس موعد پرداخت حق عضویت و بررسی سررسید زمان لازم برای فعالیت حرفه ای (سه سال) مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس اساسنامه پس از تصویب هیأت مدیره توسط دبیر یا خزانه دار به اعضا اخطار داده خواهد شد.

۸- اعضایی که واجد شرایط برای عضویت افتخاری هستند، به پیشنهاد کمیته عضویت و تصویب هیأت مدیره به عضویت دائم افتخاری انجمن در خواهند آمد. شرایط عضویت اعضای افتخاری طبق بند ۲ ماده ۴ اساسنامه تعریف میشود.
۸-۱ اسامی اعضای افتخاری در لیست بیمه و لیستهای خانه سینما لحاظ خواهد شد، لکن به عنوان عضو فعال شناخته نخواهند شد
۸-۲ افرادی به عضویت افتخاری انجمن در می ایند که در هیچ یک از صنوف خانه سینما عضویت نداشته باشند.

۹- مواد مصرح اساسنامه:
طبق ماده ۳، بند ۲۳ اساسنامه تعریف مشاغل و عبارات مندرج جهت شفاف کردن امور اجرایی انجمن عبارتند از :
الف) برنامه ریز: تدوین کننده برنامه کلی تولید یک فیلم و مسئول هماهنگی با گروههای سازنده در جهت اجرای آن است. همکاری در سامان دادن مرحله پیش تولید از وظایف او است. او در هماهنگی کامل با کارگردان و تهیه کننده، بعنوان مشاور اجرایی تهیه کننده فعالیت می کند و با بکارگیری مهارتهای فنی، هنری و حرفه ای خود در راستای بالا بردن بهره وری تولید، مسئول طراحی و اعلام برنامه و هماهنگی بین گروهها بر اساس زمان بندی فیلمبرداری که پیشتر از طرف کارگردان و تهیه کننده تأیید شده، می باشد.
ب) دستیار اول کارگردان: نماینده اجرایی کارگردان در یک فیلم است و بعنوان اولین دستیار برای کارگردان فعالیت می کند. او هماهنگ با کارگردان و برنامه ریز، مسئول اجرای برنامه و هماهنگی بین گروههای مختلف در حین فیلمبرداری و در راستای برنامه و خواسته های کارگردان می باشد. او با بکارگیری مهارتهای هنری، فنی و حرفه ای خود بعنوان تسهیل و تسریع کننده عملیات صحنه فیلمبرداری، مسئول هماهنگی عوامل شاخه های مختلف و بازیگران، در جهت حفظ روند کار که بواسطه برنامه زمان بندی فیلمبرداری اعلام شده
ج) دستیار دوم کارگردان: بازوی اجرایی دستیار اول کارگردان است و بعنوان دستیار برای او فعالیت می کند.
د) فیلم سینمایی: اثری است که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
برای نمایش در سالنهای سینما ساخته شده باشد.
دارای پروانه ساخت سینمایی یا مجوز نمایش عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
ساخت آن به اتمام رسیده باشد.
تعریف مجوز نمایش عمومی عبارت است از : دارای پروانه ساخت سینمایی یا دارای پروانه نمایش در کلیه سینماهای سراسر کشور باشد.
ه) معادل فیلم سینمایی: هر اثر حرفه ای که در موارد ذکر شده در ردیف د بند ۱۷ ماده ۳ نبوده و قابل نمایش در سالن های سینما، شبکه خانگی، شبکه های تلویزیونی و ... باشد. معادل فیلم سینمایی فقط جهت استمرار فعالیت حرفه ای اعضا مورد پذیرش قرار می گیرد.
طبق ماده ۴ اساسنامه تریف نوع عضویت اعضای انجمن به دو گروه اصلی و افتخاری به شرح زیر است :
۱- عضو اصلی به فردی اطلاق می شود كه دارای شرایط عمومی مندرج در ماده ۵ است. اعضای اصلی حق رأی در مجمع عمومی را داشته و حق انتخاب شدن در هیاُت مدیره و بازرسان را نیز دارا هستند.
۲- اعضای افتخاری به برنامه ریزان و دستیاران کارگردانی گفته می شود كه با سابقه ۱۵ سال فعالیت حرفه ای بیش از ۱۰ فیلم سینمایی در کارنامه دارند ولی نمی توانندوضعیت حرفه ای خود را بر حسب آنچه در ماده ۶ ذكر شده ثابت كنند و می توانند در پیشبرد اهداف انجمن مؤثر باشند. عضویت اعضای افتخاری به صلاحدید هیاُت مدیره صورت می گیرد، این اعضاء حق رأی و انتخاب شدن در هیأت مدیره و بازرسان انجمن را ندارند و از امتیازات اعضای اصلی برخوردار نخواهند بود.

طبق ماده ۵ اساسنامه– شرايط عضويت :
۱- تابعيت ايران.
۲- حداقل سن ۱۸ سال تمام.
۳- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۴- حداقل مدرک تحصیلی سیکل.
۵- شاغل در حرفه برنامه ریزی و دستیاری کارگردان در حوزه فعاليت انجمن .
۶- نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی .
۷- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني ارکان انجمن.
۸- پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضويت سالانه و حقوق فعالیت حرفه ای.
تبصره ۱ - چنانچه عضوی از پرداخت حقوق فعالیت حرفه ای استنکاف نماید، قرارداد وی در انجمن ثبت نشده و پروژه مرتبط با قرارداد فوق در پرونده کاری وی بعنوان فعالیت حرفه ای منظور نمی گردد.
۹- ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل رونوشت قرارداد حداقل ۳ فیلم سینمایی و رونوشت قرارداد آخرین فیلم سینمایی یا معادل سینمایی که تاریخ آخرین قرارداد از سه سال بیشتر نباشد و تکمیل فرم عضویت.
تبصره ۱- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته کارگردانی سینما از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی معتبر به منزله یک فیلم سینمایی محاسبه می شود.
تبصره ۲- چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضای شان از سوی هيأت مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند ( با عنایت به بند ۳ ماده ۲۲). تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره ۳ – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي خود است .

طبق ماده ۶ اساسنامه – علل تعليق عضويت :
۱- عدم پرداخت به موقع حق عضويت.
۲- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات قانوني هر یک از ارکان انجمن.
۳- از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده ۵ اين اساسنامه .
۴- تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه مربوط بیش از ۳ سال .
تبصره ۴– چنانچه از آخرین قرارداد فیلم سینمایی یا معادل فیلم سینمایی هر یک از اعضا بیش از سه سال گذشته باشد، عضویت وی به حالت تعلیق درآمده، مطابق بند ۱ ماده ۷ رفتار خواهد شد.

۵- حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
تبصره۵- مرجع تشخیص بندهای ۱ تا ۴ هيأت مديره است.
تبصره۶- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هيأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره۷- عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع حق رای نخواهد داشت. عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره ۸- چنانچه عضوی حداکثر ۳ ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به حالت تعلیق در می آید.

طبق ماده ۷ اساسنامه- نحوه لغو عضویت
۱- چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هيأت مديره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هيأت مديره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
۲- لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره۹- لغو عضویت باید توسط هيأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.
طبق ماده ۸ اساسنامه - منابع مالي انجمن :
۱- حق ثبت نام براي عضويت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون) ریال ، که تنها یک بار دریافت می شود.
۲- حق عضويت به میزان ۱/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون) ریال در سال.
۳- حقوق فعالیت حرفه ای که شامل یک درصد (۱%) از مبلغ ماه اول قرارداد هر عضو می باشد و در پایان کار هر عضو در هر پروژه بابت ثبت قرارداد به انجمن پرداخت می گردد.
طبق ماده ۹ اساسنامه- عضو بايد باتوجه به ماده ۸ همه ساله حق عضويت خود و پس از پایان هر پروژه در ازای ثبت قرارداد، حقوق فعالیت حرفه ای را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و يا به حساب بانكي انجمن واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم کند.
تبصره ۱۰- مبالغي كه به عنوان هزینه ثبت نام، حقوق فعالیت حرفه ای و حق عضويت دريافت مي‌شود، پس دادنی نيست.
تبصره ۱۱- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد که به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن رسیده باشد.