مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محمد حسین رمضانلو
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
چند مترمکعب عشقسینمایی92جمشید محمودیدستیار دوم کارگردان
کلاشینکفسینمایی92سعید سهیلیدستیار برنامه ریز
زردسینمایی94مصطفی تقی زادهدستیار اول کارگردان
گذر موقتسینمایی94افشین هاشمیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
امتحان نهاییسینمایی94عادل یراقیدستیار دوم کارگردان