مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: اشکان سپهر خوی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
سلام بر فرشتگانسینمایی89فرزاد اژدریدستیار کارگردان
چسینمایی92ابراهیم حاتمی کیادستیار دوم کارگردان
مزار شریفسینمایی93عبدالحسن برزیدهدستیار دوم کارگردان
بادیگاردسینمایی94ابراهیم حاتمی کیابرنامه ریز