مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: بهزاد غلامی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
پس کوچه های شمرونسینمایی91کامران قدکچیاندستیار دوم کارگردان
دو عروسسینمایی93داوود موثقیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
جنونسینمایی93کامران قدکچیانبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
انتهای خیابان مهرسینمایی94کامران قدکچیاندستیار اول کارگردان
دریادلانسینمایی94سامان سالوربرنامه ریز و دستیار اول کارگردان