مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: دانش اقباشاوی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
دوئلسینمایی82احمدرضا درویشدستیار دوم کارگردان
به رنگ ارغوانسینمایی83ابراهیم حاتمی کیابرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
هرشب تنهاییسینمایی86رسول صدرعاملیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
شبسینمایی86رسول صدرعاملیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
رستاخیزسینمایی89احمدرضا درویشبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان