مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: ایمان توکلی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
باغ فردوس، پنج بعداز ظهرسینمایی84سیامک شایقیدستیار اول کارگردان
پنج ستارهسینمایی91مهشید افشارزادهبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
چندمترمکعب عشقسینمایی92جمشید محمودیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
رخ دیوانهسینمایی93ابوالحسن داودیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
ماه بر فراز آبسینمایی94سیامک شایقی-
کفش هایم کوسینمایی94کیومرث پوراحمدبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان