مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محمد (فرشاد) اسدالله پور
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
متولد ماه مهرسینمایی78احمدرضا درویشدستیار دوم کارگردان
دوئلسینمایی82احمدرضا درویشدستیار دوم کارگردان
ژانی گ.لسینمایی85جمیل رستمیبرنامه ریز
خواب لیلاسینمایی86مهرداد میرفلاحبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
تیزر شرکت مبلغانسینمایی94--
روز رستاخیزسینمایی94احمدرضا درویشدستیار دوم کارگردان