مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امین خنکال
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
شیار143سینمایی92نرگس آبیاردستیار دوم کارگردان
دهلیزسینمایی92بهروز شعیبیدستیار دوم کارگردان
اعترافات ذهن خطرناک منسینمایی93هومن سیدیدستیار دوم کارگردان
فروشندهسینمایی94اصغر فرهادیدستیار دوم کارگردان
نفسسینمایی94نرگس آبیاردستیار دوم کارگردان
درساژسینمایی96پویا بادکوبهدستیار دوم کارگردان
عرق سردسینمایی96سهیل بیرقیدستیار دوم کارگردان