انتخاب فاطمه زيوري بعنوان عضو هيات داوري خانه سينما

انتخاب فاطمه زيوري بعنوان عضو هيات داوري خانه سينما

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با حضور محمدرضا مویینی نایب رئیس هیئت مدیره، منوچهر شاهسواری مدیرعامل، جمال خندان مشاور حقوقی خانه سینما، ابراهیم حاج علیرضا نماینده سازمان سینمایی و همچنین نمایندگان تشکل‌های جامعه اصناف سینمای ایران، نشست شورایعالی داوری خانه سینما برگزار شد. این جلسه عصر روز چهارشنبه نوزدهم آبان ماه 1395 در سالن زنده یاد سیف الله داد خانه سینمابه منظور انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه و هیئت داوری خانه سینما تشکیل شد.
در این نشست پس از صحبت‌های نایب رئیس هیئت مدیره و نیز مدیرعامل، گزارش روسای سابق شورایعالی داوری و هیئت داوری خانه سینما به سمع و نظر حضار رسید و سپس مرحله انتخابات با اعلام نامزدهای مربوطه صورت گرفت و پس از اخذ و شمارش آرا، دکتر محمد سریر، جواد طوسی و علی لقمانی به ترتیب آرا به عنوان اعضای شورای عالی داوری خانه سینما و احمد مرادپور به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.
سیدمهدی خادم، پدرام اکبری، محمود سماک باشی و فاطمه زیوری به ترتیب آرا به عنوان اعضای هیئت داوری خانه سینما و دکتر حمید دهقان‌پور و مجتبی متولی به عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند.